^Back To Top

U fokusu

Predmet:
1)    Obuka za menadžere kvaliteta i
2)    Obuka za Interne proveravače za integrisane sisteme menadžmenta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007


Poštovani,

Obaveštavamo Vas da 22. i 23.05.2018. organizujemo obuku za menadžere kvaliteta :


Nastavni program:
Uvod u sisteme menadžmenta; novine u izmeni menadžment standarda; Annex SL;

     Model, struktura i ključni principi standarda ISO 9001:2015; Terminologija i  koncepti; Dokumentovane informacije;
     Utvrđivanje i razumevanje konteksta organizacije; Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana;
     Uloga rukovodstva u sistemima menadžmenta; Liderstvo i posvećenost;
     Razmišljanje zasnovano na riziku; Mere koje se odnose na rizike i prilike; Menadžment rizikom;
     Menadžment promenama;
     Metode i tehnike unapređenja kvaliteta; Alati kvaliteta.

Ciljna grupa:
Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Mesto održavanja obuka: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

Sertifikat:
Nakon obuke TÜV Rheinland Intercert d.o.o. će izdati kandidatima validan sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci.

Cena: 18.900 dinara + PDV
Obaveštavamo Vas da 24. i 25.05.2018. organizujemo obuku :

Interni proveravač za integrisane sisteme menadžmenta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007

Nastavni program:
       Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 – zahtevi
       Sistem menadžmenta životnom sredinom ISO 14001:2015 – zahtevi
       Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - zahtevi
       Provera sistema menadžmenta – ISO 19011 :2011 - zahtevi
       Termini i definicije vezani za proveru
       Tipovi provera
       Svrha i koristi proveravanja
       Principi provere
       Menadžment programom provere
       Sprovođenje provere
       Kompetentnost i vrednovanje proveravača

Nastavni program obuhvata niz primera iz prakse i praktične vežbe.

Ciljna grupa:
Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, proveravačima, konsultantima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovoj oblasti.

Mesto održavanja obuke: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

Sertifikat:
Nakon obuke kandidati će polagati pismeni ispit. Kao potvrdu stečenih znanja V Rheinland Intercert će izdati validan sertifikat.

Cena: 18.900,00RSD + PDV po polazniku

Kontakt:

Ljiljana Tišma Mandić
Mob: +381 63 106 33 80
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Sertifikati za uvoz polovnih vozila u Srbiju

Dana 19.04.2014 . godine počeo je da se primenjuje Pravilnik o ispitivanju vozila ("Službeni glasnik RS ", br . 8/12 , 13/13 , 31/13 , 114/13 i 40/14 ) u pogledu ispitivanja upotrebljavanih vozila koja se uvoze u Republiku Srbiju. Pre stavljanja u promet i registracije navedenih vozila, mora se utvrditi i da li ova vozila ispunjavaju uslove člana 4.stav 1. Uredbe o uvozu motornih vozila ("Službeni glasnik RS",br.23/10) kao i propisane uslove u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja. O izvršenom ispitivanju Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje odgovarajuće Uverenje o ispitivanju vozila koja se uvoze kao upotrebljavana.

TUV Rheinland Intercert vrši izdavanje Sertifikata koji se mogu koristiti umesto CoC ili Potvrde ovlašćenih dilera proizvođača.

Sertifikati TUV Rheinland Intercert-a su prihvaćeni od strane Agencije za bezbednost saobraćaja i svih 6 ovlašćenih organizacija sa kojima sarađujemo.

Cena sertifikata za sve kategorije vozila osim traktora i radnih mašina je 2.800,00 RSD (uključen PDV)

Cena sertifikata za radne mašine je 5.000,00 RSD (uključen PDV)

Rok izdavanja 24 sata.

POSTUPAK:

1.    Kopija saobraćajne dozvole se dostavlja TUV Rheinland-u na e-mail adresu

2.    Kopija  uplatnice se dostavlja TUV Rheinland-u na e-mail adresu

UPLATNICA-2.80000

3.    Sertifikat se dostavlja naručiocu u PDF formatu, a papirna verzija se dostavlja poštom ili se preuzima lično

KONTAKT:

Novi Sad: Anja Grujić 021 494 430, 063 657 268, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Beograd: Sanja Selenić 011 655 84 79, 063 653 816, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Šabac: Samir Berleković 063 657 094, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Subotica: Dražen Popov 063 867 53 12, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Izgled našeg sertifikata

primer izgleda sertifikata mobility
SCC* SERTIFIKACIJA OSOBLJA I ORGANIZACIJA

TÜV Rheinland InterCert d.o.o. Beograd sprovodi sertifikaciju SCC sistema i organizuje obuke za izvršioce (modul 018) i rukovodioce (modul 017) u organizacijama koje, kao ugovarači i/ili podugovarači građevinskih radova, montaže, održavanja objekata i pogona, pružaju usluge u oblasti građevinarstva, hemije, prerade nafte i gasa i sl.

Obuka je deo šeme, odnosno sistema za sertifikaciju ispunjenosti zahteva za bezbednost zaposlenih na izvođenju radova i zahteva za zaštitu životne sredine od strane ugovarača i/ili podugovarača. Prema zahtevima za sertifikaciju SCC sistema potrebno je da 90% zaposlenih poseduje sertifikate o obučenosti prema SCC-u.

Program obuke

Obuka obuhvata predavanja sa vežbama i završava se polaganjem ispita kojim se potvrđuje stečeno znanje i veštine. U programu obuke obrađuju se sledeće teme:

A   Nemačka zakonska regulativa i smernice EU

B   Opasnosti i procena rizika

C   Povrede, nesreće, prevencija i izveštavanje

D   Opšta pravila bezbednosti

E   Prava i obaveze zaštite na radu

F   Propisi i uputstva za radna mesta

G  Mere u vanrednim situacijama

H  Opasne materije

I   Opasnost od požara i eksplozije

J   Sredstva za rad

K   Poslovi u opasnom okruženju

L   Elektricitet i zračenje

M Ergonomija radnog mesta

N  Oprema za ličnu zaštituNa osnovu rezultata ispita dodeljuje se sertifikat o kompetentnosti zaposlenog kod ugovarača usluga. Ovaj sertifikat ima rok važnosti 10 godina.

Kredibilitet obuke

Obuka za sticanje SCC sertifikata akreditovana je od strane nemačkog akreditacionog tela DakkS. To znači da samo zaposleni operativni izvršioci i rukovodioci kod ugovarača usluga koji na ovoj obuci dobiju sertifikat, mogu da budu angažovani za ugovorene poslove u Nemačkoj, Holandiji i drugim državama-članicama EU.

Sertifikat dodeljuje akreditovana organizacija TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH, čime se potvrđuje da je polaznik položio SCC ispit za operativnog izvršioca / rukovodioca. Sertifikat je priznat u svim zemljama članicama EU.

Mesto održavanja obuke

Obuke organizujemo prema zahtevu naručioca „in house“ ili po dogovoru.

Trajanje obuke

Ubuka i polaganje ispita su organizovani u okviru tri dana. Prema želji naručioca obuke organizujemo i vikendom.

___________________________________________________________________________

* Safety Checklist Contractors
Created by Orbis d.o.o.