^Back To TopObaveštavamo Vas da 19. i 20.06.2017. organizujemo obuku:

 • ISO 31000 – Upravljanje rizicima
Nastavni program:

       Predstavljanje standarda ISO 31000:2009

       Definicije  primenjenih termina u standardu ISO 31000:2009 i tumačenje

       Principi i okvir upravljanja rizikom

       Proces upravljanja rizikom

       Praktična primena standarda ISO 31000:2009, metode i tehnike za određivanje verovatnoće postizanja ciljeva i rizika

       Standard ISO 31010

       Prikaz tehnika : Brain storming, strukturirani intervju, Delphi metod, ček liste, analiza korena uzroka, analiza vidova grešaka i efekata

      – FMEA, analiza stabla događaja, analiza uzroka i posledica,  Analiza stabla odlučivanja, simulacija Monte Carlo, Bayesova teorija,

Analiza troškova i koristi – cost benefit analysis CBA i drugo

Prednosti i ograničenja primene pojedinih tehnika

   • Upravljanje rizicima prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001 :2015 i drugim standardima
    • Određivanje pogodnih metoda za analizu pojedinih vrsta rizika

     Ciljna grupa:
     Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.


     Mesto održavanja obuka:
     Beograd, Kosovska 10/VI
     Vreme održavanja obuka:
     od 9 do 16 h.


     Sertifikat:
     Nakon obuke TÜV Rheinland Intercert d.o.o. će izdati kandidatima validan sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci.


     Cena: 20.000 dinara + PDV

                                                
Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDE.


Kontakt:
Ljiljana Tišma Mandić
Mob: +381 63 106 33 80 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Poštovani,Obaveštavamo Vas da 21. - 23.06.2017. organizujemo obuku:

Interni proveravač za integrisane sisteme menadžmenta  
prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007                                               Nastavni program:

       Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 – zahtevi

       Sistem menadžmenta  životnom sredinom ISO 14001:2015 – zahtevi

       Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - zahtevi

       Provera sistema menadžmenta – ISO 19011 :2011 - zahtevi

       Termini i definicije vezani za proveru

       Tipovi provera

       Svrha i koristi proveravanja

       Principi provere

       Menadžment programom provere

       Sprovođenje provere

       Kompetentnost i vrednovanje proveravača

Nastavni program obuhvata niz primera iz prakse i praktične vežbe.Ciljna grupa:

Obuka je namenjena  kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta,
proveravačima, konsultantima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovoj oblasti.


Mesto održavanja obuke: Beograd, Kosovska 10/VI


Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.


Sertifikat:
Nakon obuke kandidati će polagati pismeni ispit. Kao potvrdu stečenih znanja
V Rheinland Intercert će izdati validan sertifikat.


Cena: 30.000,00 RSD + PDV po polazniku


Kontakt:
Ljiljana Tišma Mandić
Mob: +381 63 106 33 80
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

 

Created by Orbis d.o.o.