Korektivne akcije i 8D alati

NOVO U PONUDI !

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da 20 – 21.09.2018. organizujemo obuku :

Korektivne akcije i 8D alati

Program obuke :

* Sistemi menadžmenta i menadžment rizikom;

* Neusaglašenosti i pokretanje korektivnih mera;

* Alati kvaliteta (7 osnovnih i 7 novih);

* Predstavljanje 8D metodologije;

* Praktična primena 8D metodologije – timski orijentisan pristup rešavanju problema u 8 koraka;

* Prikaz i primena metoda za analizu i identifikaciju ključnih/korenih uzroka neusaglašenosti:

* “5 WHY/ 5 ZAŠTO”

* Dijagram uzroka i posledica (Ishikawa dijagram)

* FTA – Analiza stabla grešaka / otkaza (Fault Tree Analysis)

* Pareto dijagrami

* FMEA – analiza mogućih grešaka i njihovih posledica, itd;

* Priprema 8D izveštaja.

Ciljna grupa:

Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Mesto održavanja obuka: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

Sertifikat:

Nakon obuke TÜV Rheinland Intercert d.o.o. će izdati kandidatima validan sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci.

Cena: 23.600 dinara + PDV

Kontakt - seminari i kursevi


Ljiljana Tišma Mandić

Koordinator za obuke

Mobilni: 063 106 33 80
Email: ljiljana.mandic@rs.tuv.com
————————————–
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com