Obuka: ISO 22000 – Interni auditor

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da u Beogradu 17. i 18. decembra 2018. organizujemo obuku:

ISO 22000 Interni auditor

Program obuke:

* Predstavljanje Anexa SL i strukture visokog nivoa

* Model, struktura i kljucni principi standarda ISO 22000:2018

* Eksterna i interna pitanja

* Zainteresovane strane

* Rizici i prilike

* Standard ISO 19011 – Uputstva za proveravanje sistema menadžmenta

o Principi provere

o Program provere

o Proveravački tim, odgovornosti, znanja i veštine

o Tipične aktivnosti provere

* Praktično sprovođenje provere

o Planiranje provere

o Pregled dokumentacije

o Priprema ček liste

o Uvodni sastanak

o Sprovođenje provere

o Završni sastanak

o Tehnike provere

o Izveštaj sa provere

* Neusaglašenosti i korektivne mere

Ciljna grupa:

Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Mesto održavanja obuka: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

Sertifikat:

Nakon obuke TÜV Rheinland Intercert d.o.o. će izdati kandidatima validan sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci.

Cena: 18.950 RSD + PDV.

Kontakt - seminari i kursevi


Ljiljana Tišma Mandić

Koordinator za obuke

Mobilni: 063 106 33 80
Email: ljiljana.mandic@rs.tuv.com
————————————–
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com