Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001

Poštovani,

Obaveštavamo vas da u Beogradu u periodu od 17. do 21. septembra 2018. organizujemo IRCA kurs za proveravače / vodeće proveravače sistema menadžmenta kvalitetom.

Nastavni program:

* Opšti uslovi koji se odnose na sve tranzicione kurseve za IRCA sertifikovane auditore

* Modul A – osnovna znanja

o Predstavljanje Anexa SL i strukture visokog nivoa

o Eksterna i interna pitanja

o Zainteresovane strane

o Rizici i prilike

* Modul B – Standard ISO 19011 – Uputstva za proveravanje sistema menadćmenta

o Principi provere

o Program provere

o Proveravački tim, odgovornosti, znanja i veštine

o Tipične aktivnosti provere

o Kompetencije funkcije sertifikacije

* Modul C – Praktično sprovođenje provere

o Faza 1 i 2 provere

o Planiranje faze 1 i 2

o Priprema ček liste

o Uvodni sastanak

o Sprovođenje provere faze 1 i 2

o Završni sastanak faze 1 i 2

o Tehnike provere

o Izveštaj sa provere

o Nadzorne provere

* Modul D – Provera od druge strane

o Pregled dokumentacije

o Ček lista

o Uvodni sastanak

o Sprovođenje provere

o Izveštaj sa provere

o Završni sastanak

o Osobine proveravača

* Modul E

o Neusaglašenosti

Ciljna grupa:

Kurs je namenjen kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Sertifikat:

Na osnovu uspešno završenog kursa i položenog ispita učesnici će dobiti međunarodni IRCA Sertifikat izdat od TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH Cologne, Germany.

Broj kursa: AO 17216

Mesto i vreme održavanja kursa: Kosovska 10/VI od 8:30 do 18:00 h.

Cena: 48.000 RSD + PDV

Napomena: Broj polaznika je ograničen !

Kontakt - seminari i kursevi


Ljiljana Tišma Mandić

Koordinator za obuke

Mobilni: 063 106 33 80
Email: ljiljana.mandic@rs.tuv.com
————————————–
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com