IRCA QMS obuka za proveravače i vodeće proveravače

Predmet: Obaveštenje o održavanju IRCA kursa za proveravače i vodeće proveravače sistema menadžmenta kvalitetom

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da u Beogradu organizujemo IRCA kurs za proveravače / vodeće proveravače sistema menadžmenta kvalitetom od 04. do 08. aprila 2022.

Nastavni program:

Opšti uslovi koji se odnose na sve tranzicione kurseve za IRCA sertifikovane auditore

• Modul A – osnovna znanja
   – Predstavljanje Anexa SL i strukture visokog nivoa
   – Eksterna i interna pitanja
   – Zainteresovane strane
   – Rizici i prilike

Modul B – Standard ISO 19011 – Uputstva za proveravanje sistema menadćmenta
   – Principi provere
   – Program provere
   – Proveravački tim, odgovornosti, znanja i veštine
   – Tipične aktivnosti provere
   – Kompetencije funkcije sertifikacije

• Modul C – Praktično sprovođenje provere
– Faza 1 i 2 provere
   – Planiranje faze 1 i 2
   – Priprema ček liste
   – Uvodni sastanak
   – Sprovođenje provere faze 1 i 2
   – Završni sastanak faze 1 i 2
   – Tehnike provere
   – Izveštaj sa provere
   – Nadzorne provere

• Modul D – Provera od druge strane
   – Pregled dokumentacije
   – Ček lista
   – Uvodni sastanak
   – Sprovođenje provere
   – Izveštaj sa provere
   – Završni sastanak
   – Osobine proveravača

• Modul E
   – Neusaglašenosti

Ciljna grupa:

Kurs je namenjen kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Sertifikat:

Na osnovu uspešno završenog kursa i položenog ispita učesnici će dobiti međunarodni IRCA Sertifikat izdat od TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH Cologne, Germany.

Broj kursa: AO 17216

Mesto i vreme održavanja kursa: Kosovska 10/VI od 8:30 do 18:00 h.

Cena: 59.000 RSD + PDV

Napomena: Broj polaznika je ograničen !

Kontakt - seminari i kursevi


Ljiljana Tišma Mandić

Koordinator za obuke

Mobilni: 063 106 33 80
Email: ljiljana.mandic@rs.tuv.com
————————————–
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com