IRCA obuka za vodeće i interne proveravače Sistema menadžmenta kvalitetom

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da TUV Rheinland InterCert d.o.o. u Beogradu organizuje:

IRCA kurs za proveravače / vodeće proveravače sistema menadžmenta kvalitetom od 12. do 16.04.2021

                     Nastavni program:

 • Opšti uslovi koji se odnose na sve tranzicione kurseve za IRCA sertifikovane auditore
 • Modul A – osnovna znanja
  • Predstavljanje Anexa SL i strukture visokog nivoa
  • Eksterna i interna pitanja
  • Zainteresovane strane
  • Rizici i prilike
 • Modul B – Standard ISO 19011 – Uputstva za proveravanje sistema menadžmenta
  • Principi provere
  • Program provere
  • Proveravački tim, odgovornosti, znanja i veštine
  • Tipične aktivnosti provere
 • Modul C – Praktično sprovođenje provere
  • Faza 1 i 2 provere
  • Planiranje faze 1 i 2
  • Priprema ček liste
  • Uvodni sastanak
  • Sprovođenje provere faze 1 i 2
  • Završni sastanak faze 1 i 2
  • Tehnike provere
  • Izveštaj sa provere
  • Nadzorne provere
 • Modul D – Provera od druge strane
  • Pregled dokumentacije
  • Ček lista
  • Uvodni sastanak
  • Sprovođenje provere
  • Izveštaj sa provere
  • Završni sastanak
  • Osobine proveravača
 • Modul E
  • Neusaglašenosti

Ciljna grupa:

Kurs je namenjen  kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Sertifikat:

Na osnovu uspešno završenog kursa i položenog ispita učesnici će dobiti međunarodni IRCA Sertifikat izdat od TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH Cologne, Germany.

Broj kursa: AO 17216

Mesto i vreme održavanja kursa: Kosovska 10/VI, Beograd od 8:30 do 18:00h.

Cena: 47.200 RSD + PDV

Napomena: Broj polaznika je ograničen !

Kontakt - seminari i kursevi


Ljiljana Tišma Mandić

Koordinator za obuke

Mobilni: 063 106 33 80
Email: ljiljana.mandic@rs.tuv.com
————————————–
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com