amfori BSCI

amfori BSCI provera

Kao posledica globalizacije, mnoge kompanije prebacuju svoju proizvodnju u druge zemlje. U ovom procesu Vi kao kompanija snosite veliku odgovornost u pogledu upravljanja rizicima i društvene odgovornosti.

Bilo da ste proizvođač od kog se traži provera ili kupac koji želi da proveri svoje dobavljače, TUV Rhainland je Vaš pravi izbor za to.

Kao nezavisno telo mi ćemo izvršiti proveru Vaših dobavljača i proveriti usklađenost sa amfori BSCI kodeksom. U proveri Vaših dobavljača možete se osloniti na veliko iskustvo naših lokalnih stručnjaka i ojačati poverenje Vaših kupaca i poslovnih partnera.

Cilj amfori-ja je promovisanje društveno prihvatljivih uslova rada u kompanijama. Sa amfori BSCI proverom izbegavate skupe višestruke provere za različite klijente i različite standarde.

Nakon uspešno sprovedene BSCI provere, izdaje se međunarodno priznat izveštaj, dostupan na amfori platformi, sa rasponom ocena od A do E .

Želite saznati više o amfori BSCI proverama? Naši stručnjaci će Vam rado pružiti više informacija!

Za više informacija možete nas kontaktirati na:
+381 63 657 112
+381 11 3616 156
jelena.vidakovic@tuv.com

Na linku u nastavku možete naći obrazac Zahtev za davanje ponude – BSCI.
BSCI Obrazac za ponudu V6 SR

Kontakt - socijalni standardi

Ivana Dimitrijević
Local team leader S01

Telefon: 011 655 84 77
Mobilni: 063 657 069
Emai: ivana.dimitrijevic@rs.tuv.com
————————————-
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Email: info@rs.tuv.com