IRCA kursa za proveravače i vodeće proveravače sistema menadžmenta kvalitetom

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da u Beogradu organizujemo IRCA kurs za proveravače / vodeće proveravače sistema menadžmenta kvalitetom od 22. do 26. januara 2024. godine.

Nastavni program:

• Opšti uslovi koji se odnose na sve tranzicione kurseve za IRCA sertifikovane auditore

• Modul A – osnovna znanja
o Predstavljanje Anexa SL i strukture visokog nivoa
o Eksterna i interna pitanja
o Zainteresovane strane
o Rizici i prilike

• Modul B – Standard ISO 19011 – Uputstva za proveravanje sistema menadćmenta
o Principi provere
o Program provere
o Proveravački tim, odgovornosti, znanja i veštine
o Tipične aktivnosti provere
o Kompetencije funkcije sertifikacije

• Modul C – Praktično sprovođenje provere
o Faza 1 i 2 provere
o Planiranje faze 1 i 2
o Priprema ček liste
o Uvodni sastanak
o Sprovođenje provere faze 1 i 2
o Završni sastanak faze 1 i 2
o Tehnike provere
o Izveštaj sa provere
o Nadzorne provere

• Modul D – Provera od druge strane
o Pregled dokumentacije
o Ček lista
o Uvodni sastanak
o Sprovođenje provere
o Izveštaj sa provere
o Završni sastanak
o Osobine proveravača

• Modul E
o Neusaglašenosti


Ciljna grupa:
Kurs je namenjen kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Sertifikat:
Na osnovu uspešno završenog kursa i položenog ispita učesnici će dobiti međunarodni IRCA Sertifikat izdat od TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH Cologne, Germany.

Broj kursa: AO 17216

Mesto i vreme održavanja kursa: Kosovska 10/VI od 8:30 do 18:00 h.

Cena: 64.500 RSD + PDV

Napomena: Minimalan broj polaznika je 5. Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj polaznika organizator zadržava pravo da otkaže ili pomeri kurs.

Kontakt

Ivana Dimitrijević
Local team leader S01

Telefon: 011 655 84 77
Mobilni: 063 657 069
Emai: ivana.dimitrijevic@rs.tuv.com
————————————-
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Email: info@rs.tuv.com