Pandemija Koronavirusa – implikacije na postupak sertifikacije

Poštovani,

Pandemija Koronavirusa stvorila je posebne i egzistencijalne izazove za sve kompanije, sa kojima se i mi, kao sertifikaciona kompanija, moramo suočiti. Jedan od glavnih ciljeva naših mera je da pojedinačno sarađujemo sa našim klijentima u pronalaženju načina za sprečavanje posledica koje mogu nastati kao rezultat suspendovanih ili isteklih sertifikata.

            U pogledu činjenice da se uslovi za Vas, kao i za nas, dinamično menjaju, posebno je važno da fleksibilno reagujemo u zajedničkoj saradnji i učinimo sve što je moguće da se podrži Vaš sertifikacioni program.                 

U ovoj situaciji, pravila za sprovođenje postupka sertifikacionih i nadzornih provera postaju fleksibilnija u uskoj

saradnji sa akreditacionim telima. Naš je cilj da ovu fleksibilnost iskoristimo zajedno s Vama.

Želimo posebno da ukažemo na sledeće:

Postupci provere sistema menadžmenta na daljinu mogu da se primene kod većine sertifikacije sistema kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 27001. Ovo znači da smo ovlašćeni da u Vašoj kompaniji sprovedemo proveru na daljinu. Naši proveravači će proveravati određene delove plana provere sa Vašim zaposlenima putem SkyPe ili Webex-a.

Obično se u ovom režimu ne može sprovesti ceo plan provere, već njegovi delovi. Ostali delovi plana provere, kojima je potrebna poseta na licu mesta, izvršiće se nakon prestanka pandemije Koronovirusa.

Za usluge koje su izvršene u okviru sprovođenja provere na daljinu, dostavićemo Vam fakturu sa iznosom od 60% od ukupnog ugovorenog iznosa. Preostali deo, u iznosu od 40% od ukupnog ugovorenog iznosa, biće fakturisan nakon sprovođenja provere delova plana provere na licu mesta.

Naši proveravači su obučeni i ovlašćeni za sprovođenje provere sistema menadžmenata na daljinu.

Za sprovođenje provere na daljinu neophodno je da imate stabilnu i kvalitetnu Internet konekciju i Skype ili Webex. Pre sprovođenja provere, utvrdiće se i potvrditi raspoloživost tehničkih uslova.

Dokumenta koja prethode proveri na daljinu biće zajednički usaglašena između Vas i naših proveravača.

Nakon uspešno sprovedene provere sistema na daljinu, a zavisno od faze sertifikacije menadžment sistema, postojeće sertifikacije će biti produžene (u slučaju prve i druge nadzorne provere), odnosno biće izdati novi sertifikati (u slučaju sertifikacione i resertifikacione provere).

Sa željom da nastavimo sa uspešnom poslovnom saradnjom,

Ostajem s poštovanjem.

Srdačan pozdrav,

Sava Matejić
LFM BS Systems
TÜV Rheinland InterCert d.o.o.
11000 Beograd, Kosovska 10

KONTAKT – SERTIFIKACIJA


Marijana MiloševićTelefon: +381 21 49 44 30
Mobilni: +381 63 657 330
Email: Marijana.Milosevic@rs.tuv.com
————————————–
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com