Obaveštenje o rasporedu obuka u novembru i decembru:

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da u novembru organizujemo sledeće obuke :

07. – 08.novembra – ISO 31000 – Upravljanje rizicima
30. novembra i 01.decembra – Interni proveravač za integrisane sisteme menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

ISO 31000 – Upravljanje rizicima

Nastavni program:
• Predstavljanje standarda ISO 31000:2009
• Definicije primenjenih termina u standardu ISO 31000:2009 i tumačenje
• Principi i okvir upravljanja rizikom
• Proces upravljanja rizikom
• Praktična primena standarda ISO 31000:2009, metode i tehnike za određivanje verovatnoće postizanja ciljeva i rizika
• Standard ISO 31010
• Prikaz tehnika : Brain storming, strukturirani intervju, Delphi metod, ček liste, analiza korena uzroka, analiza vidova grešaka i efekata – FMEA, analiza stabla događaja, analiza uzroka i posledica, Analiza stabla odlučivanja, simulacija Monte Carlo, Bayesova teorija, analiza troškova i koristi – cost benefit analysis CBA i drugo
• Prednosti i ograničenja primene pojedinih tehnika
• Upravljanje rizicima prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001 :2015 i drugim standardima
• Određivanje pogodnih metoda za analizu pojedinih vrsta rizika

Ciljna grupa:
Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Mesto održavanja obuka: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

Sertifikat:
Nakon obuke TÜV Rheinland Intercert d.o.o. će izdati kandidatima validan sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci.

Cena: 20.000 dinara + PDV.

 

Interni proveravač za integrisane sisteme menadžmenta prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Nastavni program:
• Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 – zahtevi
• Sistem menadžmenta životnom sredinom ISO 14001:2015 – zahtevi
• Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018 – zahtevi
• Provera sistema menadžmenta – ISO 19011 :2018 – zahtevi
• Termini i definicije vezani za proveru
• Tipovi provera
• Svrha i koristi proveravanja
• Principi provere
• Menadžment programom provere
• Sprovođenje provere
• Kompetentnost i vrednovanje proveravača

Nastavni program obuhvata niz primera iz prakse i praktične vežbe.

Ciljna grupa:
Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, proveravačima, konsultantima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovoj oblasti.

Mesto održavanja obuke: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

Sertifikat:
Nakon obuke kandidati će polagati pismeni ispit. Kao potvrdu stečenih znanja TÜV Rheinland Intercert će izdati validan sertifikat.

Cena: 19.000,00 RSD + PDV po polazniku

Kontakt:
Jovana Spasojević
Mob: +381 63 8647 742
Jovana.spasojevic@rs.tuv.com

Kontakt - seminari i kursevi


Ljiljana Tišma Mandić

Koordinator za obuke

Mobilni: 063 106 33 80
Email: ljiljana.mandic@rs.tuv.com
————————————–
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com