Obuka: ISO 22000 / HACCAP – Interni auditor

Poštovani,

Obaveštavamo vas da u Beogradu 13. i 14. februara  2020. organizujemo obuku          „ Interni auditor za HACCP i ISO 22000 “

Nastavni program:

 • Predstavljanje Anexa SL i strukture visokog nivoa
 • Model, struktura i ključni principi standarda ISO 22000:2018
 • Eksterna i interna pitanja
 • Zainteresovane strane
 • Rizici i prilike
 • Standard ISO 19011 – Uputstva za proveravanje sistema menadžmenta
  • Principi provere
  • Program provere
  • Proveravački tim, odgovornosti, znanja i veštine
  • Tipične aktivnosti provere
 • Praktično sprovođenje provere
  • Planiranje provere
  • Pregled dokumentacije
  • Priprema ček liste
  • Uvodni sastanak
  • Sprovođenje provere
  • Završni sastanak
  • Tehnike provere
  • Izveštaj sa provere
 • Neusaglašenosti i korektivne mere

Ciljna grupa:

Obuka je namenjena kvalifikovanom osoblju koje radi u sistemima menadžmenta, konsultantima, proveravačima i svima onima koji žele da prodube svoja znanja u ovim oblastima.

Mesto održavanja obuka: Beograd, Kosovska 10/VI

Vreme održavanja obuka: od 9 do 16 h.

 Sertifikat:

Nakon obuke TÜV Rheinland Intercert d.o.o. će izdati kandidatima validan sertifikat, kao potvrdu učešća na obuci.

 Cena: 18.900 RSD + PDV.

Kontakt - seminari i kursevi


Ljiljana Tišma Mandić

Koordinator za obuke

Mobilni: 063 106 33 80
Email: ljiljana.mandic@rs.tuv.com
————————————–
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com