Socijalni standardi

O nama

TUV Rheinland je globalni lider u sprovođenju provera prema zahtevima ISO, TS, socijalnih -CSR) i drugih standarda, više od 150 godina.

TUV Rheinland poseduje akreditacije i ima lokalne proveravače za najrazličitije socijalne standarde poput: amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), SMETA Sedex (Social Ethical Data Exchange), PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), CoC (Code of Conduct), RSCI (The Responsible Supply Chain Initiative), WRAP….

Procedura provere

1. TUV Rheinland kontaktira proizvođaca, nakon zahteva za ponudom od strane proizvođaca, člana ili treće zainteresovane strane
2. TUV Rheinland dostavlja ponudu za proveru
3. U zavisnosti od toga da li je reč o najavljenoj proveri ili delimično najavljenoj proveri, TUV Rheinland zakazuje tačan datum provere, odnosno period provere ukoliko je reč u polu najavljenoj proveri.
4. Proveravači TUV Rheinlanda sprovode proveru na licu mesta u skladu sa zahtevima referentnog standarda.
5. TUV Rheinland proverava i konačno odobrava izveštaj, 10 radnih dana nakon sprovedene provere

Kontrola kvaliteta

Nakon sprovedene provere, proveravač priprema izveštaj sa provere. Celokupan paket dokumentacije, koji uključuje plan provere, izveštaj sa provere, zapise sa provere, fotografije, liste učesnika i sl. se dostavljavlja kontroloru (reviewer-u) za detaljno usklađivanje sa internim procedurama i propisima.


Saglasnost

TUV Rheinland ima strogu politiku etičkog poslovanja. Osim procedure kontrole izveštaja i dokumentacije, TUV Rheinland je preduzeo je različite mere za uspostavljanje podrške etičkom poslovanju:

• Svi zaposleni TUV Rheinland -a su obavezni da pohađaju online obuku za usaglašenost sa procedurama TÜV Rheinland-a, zakonima, standardima…
• Kontrolisanje bilo kakvog oblika nedoslednosti u dokumentaciji sa provere ili nerealnih rezultata provere, tokom kontrole od strane kontolora (reviewer-a).
• Uporđuvanje rezultata provera različitih proveravačkih timova za istog klijenta.
• Analiziranje povratnih informacija od strane saradnika ili bilo koje druge treće strane.


Izveštaj sa provere

Izveštaj sa provere uključuje informacije o organizaciji, pozitivne nalaze, eventualne negatine nalaze, neusaglašenosti, fotografije sa lica mesta.

U zavisnosti od vrste provere i i internih pravila nosilaca šema, TUV Rhainland šalje izveštaj sa provere klijentu ili šalje obaveštenja o završenom izveštaju, nakon čega proveravana organizacija preuzima dokumenta sa referentne platforme (amfori ili Sedex u slučaju BSCI ili SMETA provera).

Sedex SMETA provera

Tokom poslednjih godina pitanje održivog poslovanja je postalo sve važnije. U današnje vreme kompanije moraju promovisati etičku i društvenu odgovornost unutar svojih lanaca snabdevanja.

Sedex – „Supplier Ethical Data Exchange“, svetski poznata online platforma koja omogućava članovima, da svojim kupcima i partnerima, pruže detaljne informacije o njihovom društvenom i etičkom a partnera.

Bilo da ste proizvođač od kog se traži provera ili kupac koji želi da proveri svoje dobavljače, TUV Rhainland je Vaš pravi izbor za to.

Kao nezavisno telo mi vršimo proveru usklađenosti Vaše firme sa SMETA principima. U postupku provere možete se osloniti na veliko iskustvo naših lokalnih stručnjaka i ojačati poverenje Vaših kupaca i poslovnih partnera.

Nakon uspešno sprovedene SMETA provere, izdaje se međunarodno priznat izveštaj, dostupan na Sedex platformi.

Obezbedite svoju konkurentsku prednost sada! Naši stručnjaci će Vam rado pružiti više informacija!

Za više informacija možete nas kontaktirati na:
+381 63 657 112
+381 11 3616 156
jelena.vidakovic@tuv.com

Na linku u nastavku možete naći obrazac Zahtev za davanje ponude – SMETA.
SMETA Zahtev za davanje ponude

amfori BSCI provera

Kao posledica globalizacije, mnoge kompanije prebacuju svoju proizvodnju u druge zemlje. U ovom procesu Vi kao kompanija snosite veliku odgovornost u pogledu upravljanja rizicima i društvene odgovornosti.

Bilo da ste proizvođač od kog se traži provera ili kupac koji želi da proveri svoje dobavljače, TUV Rhainland je Vaš pravi izbor za to.

Kao nezavisno telo mi ćemo izvršiti proveru Vaših dobavljača i proveriti usklađenost sa amfori BSCI kodeksom. U proveri Vaših dobavljača možete se osloniti na veliko iskustvo naših lokalnih stručnjaka i ojačati poverenje Vaših kupaca i poslovnih partnera.

Cilj amfori-ja je promovisanje društveno prihvatljivih uslova rada u kompanijama. Sa amfori BSCI proverom izbegavate skupe višestruke provere za različite klijente i različite standarde.

Nakon uspešno sprovedene BSCI provere, izdaje se međunarodno priznat izveštaj, dostupan na amfori platformi, sa rasponom ocena od A do E .

Želite saznati više o amfori BSCI proverama? Naši stručnjaci će Vam rado pružiti više informacija!

Za više informacija možete nas kontaktirati na:
+381 63 657 112
+381 11 3616 156
jelena.vidakovic@tuv.com

Na linku u nastavku možete naći obrazac Zahtev za davanje ponude – BSCI.
BSCI Obrazac za ponudu V6 SR

Kontakt - socijalni standardi

Ivana Dimitrijević
Local team leader S01

Telefon: 011 655 84 77
Mobilni: 063 657 069
Emai: ivana.dimitrijevic@rs.tuv.com
————————————-
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Email: info@rs.tuv.com