Socijalni standardi

TUV Rheinland je globalni lider u sprovođenju provera prema zahtevima ISO, TS, socijalnih (CSR) i drugih standarda, više od 140 godina. Posedujemo akreditacije i imamo lokalne proveravače za najrazličitije socijalne standarde poput: BSCI (Business Social Compliance Initiative), ICS (Initiative Clause Sociale), SEDEX (Social Ethical Data Exchange)/ SMETA, PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), CoC (code of Conduct)….

Kvalifikacije i obuka naših proveravača

Proveravači TRIC-a moraju da zadovolje najmanje sledeće zahteve standarda ISO 19011:

• Poznavanje standarda ISO 19011

• Ispešno odslušan trening i položen ispit (IRCA, SAI (SA 8000), BSCI ili sličan)

• Najmanje 20 dana na licu mesta u ulozi lica na obuci

• Poznavanje zakonske regulative

• Redovno pohađanje obaveznih internih obuka, poput razmene iskustava proveravača

TÜVR Procedura provere

1. TRIC kontaktira proizvođaca, nakon zahteva za ponudom od strane proizvodjaca, člana ili treće zainteresovane strane

2. TRIC dostavlja ponudu za proveru

3. U zavisnosti od toga da li je reč o najavljenom auditu ili delimično najavljenom auditi, TRIC zakazuje tačan datum provere, odnosno period provere ukoliko je reč u polu najavljenoj proveri.

4. TRIC sprovodi proveru na licu mesta u skladu sa zahtevima referentnog standarda.

5. TRIC proverava i konačno odobrava izveštaj, 10 radnih dana nakon sprovedene provere

6. TRIC vrši sve izmene, ubacivanje dokumenata, otvaranje predmeta i na referentnoj online platformi

Kontrola kvaliteta

Nakon sprovedene provere, proveravač priprema izveštaj sa provere. Celokupan paket dokumentacije, koji uključuje plan provere, izveštaj sa provere, zapise sa provere, fotografije, liste učesnika i sl. se dostavljavlja kontroloru (reviewer-u) za detaljno usklađivanje sa internim procedurama i propisima.

Saglasnost

TÜVR ima strogu politiku etičkog poslovanja. Osim procedure kontrole izveštaja i dokumentacije, TÜVR je preduzeo je različite mere za uspostavljanje podrške etičkom poslovanju:

• Svi zaposleni TRIC-a su obavezni da pohađaju online obuku za usaglašenost sa procedurama TÜV Rheinland-a, zakonima, standardima…

• Kontrolisanje bilo kakvog oblika nedoslednosti u dokumentaciji sa provere ili nerealnih rezultata provere, tokom kontrole od strane kontolora (reviewer-a)

• Uporedjuvanje rezultata provera različitih proveravačkih timova za istog klijenta

• Analiziranje povratnih informacija od strane saradnika ili bilo koje druge treće strane.

Izveštaj sa provere

TÜV Rheinland je u obavezi da nakon sprovedene provere dostavi detaljan izveštaj sa provere. Izveštaj sa provere uključuju informacije o organizaciji, pozitivne nalaze, eventualne negatine nalaze, neusaglašenosti, fotografije sa lica mesta.

Kontakt - socijalni standardi

Jelena Vidaković
Local team leader S02

Telefon: 011 655 84 76
Mobilni: 063 657 112
Emai: jelena.vidakovic@tuv.com
————————————-
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Email: info@rs.tuv.com