Stručna obuka za bravare montere prema EN 1591-4:2003

Stručna obuka za bravare montere za rastavljive – prirubničke spojeve na opremi pod pritiskom prema EN 1591-4:2003 i za učesnike u aktivnostima održavanja onde gde greška na rastavljivom spoju može ugroziti osoblje, postrojenja ili životnu sredinu.

TÜV Rheinland InterCert doo pruža obuku za izvršioce poslova za montažu spojeva sa vijcima pri kritičnom servisiranju opreme pod pritiskom prema DIN EN 1591-4 – Prirubnice i njihovi spojevi — Deo 4: Kvalifikacija kompetentnosti osoblja.

Naša obuka sadrži celokupno gradivo i vežbe za sticanje potrebne kvalifikacije kompetentnosti Vašeg osoblja i omogućava polaznicima da dobiju odgovarajuću sposobnost da pokažu i primene znanja i veštine u praksi.

Program obuke

Obuka obuhvata predavanja sa vežbama i završava se polaganjem ispita kojim se potvrđuje stečeno znanje i veštine.

U programu obuke obrađuju se sledeće teme:

1. Montaža spojeva prirubnica

2. Alati montera prirubnica

3. Vijci, svorni vijci i prirubnice

4. Zaptivanje

5. Metode rada i pribor

Kredibilitet obuke

Napominjem da obuka nije akreditovana, ali da su sertifikati priznati u svetu.

Mesto održavanja obuke

Obuke organizujemo prema zahtevu naručioca „in house“ ili po dogovoru.

Trajanje obuke

Obuka i polaganje ispita su organizovani u okviru jednog dana. Prema želji naručioca obuke organizujemo i vikendom.

Nakon obuke i uspešno položenog ispita, kandidat dobija potvrdu i sertifikat.

Kontakt - EN 1591-4:2003

Bojana Rusić

Sales Manager

Telefon: 011 655 8480
Mobilni: 063 657 126
Emai: bojana.rusic@rs.tuv.com
————————————-
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Email: info@rs.tuv.com