Sertifikati za uvoz polovnih vozila u Srbiju

Dana 19.04.2014 . godine počeo je da se primenjuje Pravilnik o ispitivanju vozila (“Službeni glasnik RS “, br . 8/12 , 13/13 , 31/13 , 114/13 i 40/14 ) u pogledu ispitivanja upotrebljavanih vozila koja se uvoze u Republiku Srbiju. Pre stavljanja u promet i registracije navedenih vozila, mora se utvrditi i da li ova vozila ispunjavaju uslove člana 4.stav 1. Uredbe o uvozu motornih vozila (“Službeni glasnik RS”,br.23/10) kao i propisane uslove u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja. O izvršenom ispitivanju Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje odgovarajuće Uverenje o ispitivanju vozila koja se uvoze kao upotrebljavana.

TUV Rheinland Intercert vrši izdavanje Sertifikata koji se mogu koristiti umesto CoC ili Potvrde ovlašćenih dilera proizvođača.

Sertifikati TUV Rheinland Intercert-a su prihvaćeni od strane Agencije za bezbednost saobraćaja i svih 6 ovlašćenih organizacija sa kojima sarađujemo.

Cena sertifikata za sve kategorije vozila osim traktora i radnih mašina je 2.800,00 RSD (uključen PDV)

Cena sertifikata za radne mašine je 5.000,00 RSD (uključen PDV)

Rok izdavanja 24 sata.

POSTUPAK:

1.    Kopija saobraćajne dozvole se dostavlja TUV Rheinland-u na e-mail adresu

2.    Kopija  uplatnice se dostavlja TUV Rheinland-u na e-mail adresu

UPLATNICA-2.80000

3.    Sertifikat se dostavlja naručiocu u PDF formatu, a papirna verzija se dostavlja poštom ili se preuzima lično.

Izgled našeg sertifikata

primer izgleda sertifikata mobility

Kontakt - uvoz polovnih vozila


Samir Berleković

Rukovodilac Administracije

Telefon: 021 494 430
Mobilni: 063 657 094
Email: samir.berlekovic@rs.tuv.com
————————————–
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Augusta Cesarca 18, 21000 Novi Sad
Tel: 021 494 430
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com