Sertifikacija i ispitivanje proizvoda

Sertifikacija proizvoda

TÜV Rheinland je ovlašćeno telo koje nakon sprovedenog postupka sertifikacije izdaje sertifikate za proizvode kojima se potvrđuje njihova usaglašenost sa relevantnim standardima i propisima na domaćem i inostranom tržištu, čime proizvod čine tržišno sposobnim.

Cilj sertifikacionog tela je da pomogne izvoz proizvoda u EU gradeći poverenje kupaca preko relevantnih sertifikata. Proizvođači u regionu moguračunati na stručnu pomoć naših eksperata tokom razvoja njihovih proizvoda.

Ispitivanje proizvoda kao osnova za izdavanje sertifikata obavlja se u laboratorijama TÜV Rheinland grupe koje poseduju adekvatne akreditacije i ovlašćenja.

TÜV Rheinland lnterCert d.o.o. pruža organizacijama mogućnost dobijanje sertifikata u sferi obavezne i neobavezne sertifikacije, kao i pravo korišćenja relevantnog znaka usaglašenosti.

 

Sertifikat i znak usaglašenosti
TÜV Rheinland može izvršiti sertifikaciju proizvoda u skladu sa zahtevima Evropskih Direktiva i standarda, nacionalnih i međunarodnih normi i propisa i van zemalja EU i dati pravo korišćenja znaka usaglašenosti.

Navodimo neke od znakova usaglašenosti koje proizvođači mogu dobiti nakon postupka sertifikacije.

             
 
OSTALE USLUGE:
Ocena mašine sa aspekta bezbednost i/ili zdravlje lica po pitanju Pravilnika o bezbednosti mašina.

TUV Rheinland InterCert doo vrši ocenu mašina iz pogona (paletizeri, depaletizeri, mašine za podizanje terenta i transport, mašine za istezanje, savijanje, pakerice… ) u skladu sa evropskim i domaćim pravilnicima i ocenjuje potencijalno rizične sutuacije, opasnosti, po bezbednost osoba koje joj se nadju u blizini. Ova usluga nije akredotovana ali obezbedjuje potpun uvid u odnos potencijalno opasne mašine sa radnom okolinom i preporuke u vezi sa poboljšanje tog odnosa u cilju postizanja maksimalno bezbednih uslova za rad zaposenih lica. Neki od primenjivih zahteva za proveru su: Machinery directive 2006/42/EC, EN 60204-1, EN ISO 12100…

        Inspekcija pre isporuke (Pre-shipment inspection) u domaćoj i medjunarodnoj trgovini u cilju osiguranja stanja robe u skladu sa nacionalnim standardima tih zemalja.
Poslovni partneri u različitim delovima sveta imaju potrebu za potvrđivanjem da su naručene komponente, materijali i oprema u skladu sa ugovorenim zahtevima i specifikacijama. Takodje, vlade nekih zemalja sprovode programe inspekcija pre isporuke kako bi osigurale da je uvoz u skladu sa njihovim nacionalnim propisom. Nezavisna treća strana kao što je TUV Rheinland pruža usluge inspekcije pre isporuke (pre-shipment inspection) robe i prateće tehničke dokumentacije. Naše bogato iskustvo stečeno u globalnim projektima čini nas omiljenim partnerom.

Obim usluge:
        Worldwide: Commercial Inspections
        Algeria: Certificate of Conformity (CoC)
        Botswana: Botswana Standard Import Inspection
        Regulation (SIIR)
        Egypt: Egypt Conformity Assessment GOEIC
        Ethiopia: Ethiopian Certificate of Conformity (CoC)
        Iraq: Pre-Import Inspection, Testing & Certification
        Program of Goods into the Republic of Iraq (ICIGI)
        Kuwait: Kuwait Conformity Assurance Scheme (KUCAS)
        Saudi Arabia: Certificate of Conformity (CoC)
        Worldwide: Commercial Inspections

        Upravljanje rizikom i procena u poslovanju – risk management and assessment for business
U okviru TUV Rheinland Group funkcioniše kompanija Risktec koja pruža širok spektar usluga u okviru tehničke / procesne sigurnosti u industriji, HSSE sistema upravljanja, HSSE rukovodstvo i kultura i HSSE obuke.

        Status ovlašćenog privrednot subjekta – OPS
TUV Rheinland InterCert doo pruža usluge eksperata koji klijentu pomažu u sticanju statusa ovlašćenog privrednog subjekta za carinske pojednostavljenja.

Kontakt - sertifikacija i ispitivanje proizvoda


Kristian Farago
Tehnički rukovodilac kontrolnog tela/inspektor
Manager of business filed I01

Telefon: 021 494 430
Mobilni: 063 657 346
Email: krisztian.farago@rs.tuv.com
———————————
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Augusta Cesarca 18, 21000 Novi Sad
Tel: 021 494 430
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com