Usluge u oblasti industrije i energetike

TÜV Rheinland Group je vodeća međunarodna organizacija koja je tu da vam pomogne u osiguranju boljih uslova za maksimalnu sigurnost i učinak. U tu svrhu, u mogućnosti smo da vam ponudimo kvalitetnu uslugu sertifikacije personala, proizvodnih pogona, proizvoda i usluga tako da se zadovolje zahtevi domaćih i/ili inostranih standard, tamo gde se vaše poslovanje odvija, u zemlji ili inostranstvu.

TÜV Rheinland Grup ima više od 500 preduzeća u oko 69 zemalja, na svih 5 kontinenata.

Lokalno, TUV Rheinland InterCert doo, sa sedištem u Beogradu, svoje usluge pruža na teritoriji Ex Jugoslavije i Albanije.

Naša globalna servisna mreža i multinacionalni tim olakšava vaše poslovanje i prevazilazi jezičke barijere.

U okviru Evropske unije, proizvodi koji su prihvaćeni od strane TÜV Rheinland eksperata, mogu biti plasirani i pušteni u rad bez dodatnih inspekcija.

Usluge koje TÜV Rheinland lntercert d.o.o. pruža u okviru industrije i energetike obuhvataju, ali se ne ograničavaju, na sledeće oblasti:

POSLOVI KONTROLISANJA:
KONTROLNO TELO
TÜV Rheinland lntercert d.o.o je akreditovan kao kontrolno telo tip A prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) u oblasti zavarivanja, opreme pod pritiskom i čeličnih konstrukcija;

Sertifikat i obim akreditacije možete da preuzmete u nastavku:
SERTIFIKAT  OBIM AKREDITACIJE

IMENOVANO TELO
TÜV Rheinland InterCert d.o.o. je imenovano od strane Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, u oblasti opreme pod pritiskom i zavarivanja, koje vam može pružiti sledeće usluge:

* Odobravanje postupaka za nerastavljive spojeve u skladu sa tačkom 3.1.2 iz Priloga I Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl. gl. br. 87/2011)
Rešenje o imenovanju br. 314-01-00038/2015-05

* Razvrstavanje opreme pod pritiskom prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl. glasnik RS 87/2011 i Sl. gl. br. 75/2013)
Rešenje o imenovanju br. 314-01-00039/2015-05

* Ocenu usaglašenosti opreme pod pritiskom prema Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Sl. glasnik RS 87/2011) i izdavanje Sertifikata o usaglašenosti sa 3A znakom u skladu sa nekim od sledećih modula:
A1 modul – unutrašnja provera proizvodnje sa nadzorom završnog ocenjivanja
B1 modul – pregled projekta
F modul – verifikacija proizvoda
G modul – pojedinačna verifikacija
Rešenje o imenovanju br. 314-01-00040/2015-05

* Kontrolisanje tokom veka upotrebe prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl. glasnik RS 87/2011 i Sl. gl. br. 75/2013):

Prvi pregled
Periodični pregled
Vandredni pregledPregled pre puštanja u rad
Rešenje o imenovanju br. 314-01-00041/2015-05

 

INSPEKCIJA I SERTIFIKACIJA OPREME POD PRITISKOM U SKLADU SA EVROPSKOM DIREKTIVOM 2014/68/EU
Primena PED direktive 2014/68/EU uključuje odgovornost proizvođača, ovlašćenih stručnjaka za nadzor i sertifikaciju i državnih institucija. Svaki proizvod koji je usklađen sa zahtevima ove direktive može slobodno biti plasiran u svim zemljama, članicama EU.  

Naši eksperti ovlašćeni su od strane notifikovanih tela, članica TÜV Rheinland Group (NoBo 0035 i NoBo 1008) što nam omoćućava da vam ponudimo sledeće usluge:

 • Ocenu usaglašenosti opreme pod pritiskom u skladu sa evropskom direktivom 2014/68/EU i izdavanje Sertifikata o usaglašenosti sa CE znakom u skladu sa nekim od sledećih modula:
  Modul A2 (A1) –  unutrašnja provera proizvodnje sa nadzorom završnog ocenjivanja
  Modul B – pregled tipa
  Modul B (B1) – pregled projekta
  Modul C2 – usaglašenost sa tipom
  Modul F – verifikacija proizvoda
  Modul G – pojedinačna verifikacija
  Modul H – potpuno obezbedjenje kvaliteta

ODOBRAVANJE POSTUPKA ZA NERASTAVLJIVE SPOJEVE U SKLADU SA VAŽEĆIM EVROPSKIM STANDARDIMA
Naši eksperti ovlašćeni su od strane notifikovanih tela, članica TÜV Rheinland Group (NoBo 0035 i NoBo 1008) što nam omoćućava da vam ponudimo sledeće usluge: 
*Kvalifikovanje tehnologija zavarivanja: WPQR (Welding Procedure Qualification Record) prema EN ISO 15614 / EN ISO 15610 / EN ISO 15613
* Kvalifikacija tehnologije tvrdog lemljenja: BPQR (Brazing Procedure Qualification Record)

* Kvalifikovanje tehnologija metalizacije: ISO 14922:2010


POSLOVI SERTIFIKACIJE OSOBA:
SERTIFIKACIJA OSOBA ZA ZAVARIVANJE:

Proizvođači bi trebalo da obezbede da zavarivači i operateri budu kvalifikovani za obavljanje njihovih poslova bilo da rade na prostim konstrukcijama ili na nuklearnim postrojenjima.

Najčešći postupci za koje se zavarivači kvalifikuju su:
* 111 – manual metal arc welding (E)
* 114 – flux cored arc welding
* 131 – metal inert gas welding (MIG)
* 135 – metal active gas welding (MAG)
* 136 – metal active gas welding with flux-cored wire (MAG)
* 141 – tungsten inert gas welding (TIG)
* 311 – autogenous welding (G)

Atesti zavarivača izdati od strane TÜV Rheinland međunarodno su priznati. Uz odgovarajući atest zavarivači mogu dobiti i svoj lični zavarivački pasoš.

TÜV Rheinland lntercert d.o.o je akreditovan za obavljanje poslova sertifikacije osoba prema standardu SRPS ISO/IEC 17024 od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) i to za kategoriju zavarivača i operatera zavarivanja.

Sertifikat i obim akreditacije možete da preuzmete u nastavku:

SERTIFIKAT I OBIM AKREDITACIJE

Procedure i prijave za sertifikaciju osoba možete preuzeti sa:
https://www.tuvrheinland.rs/download/

Registar izdatih sertifkata od strane Sertifikacionog tela TUV Rheinland InterCert doo, možete preuzeti sa: https://www.tuvrheinland.rs/download/

Pored lokalne akreditacije, naši eksperti su ovlašćeni od strane TÜV Rheinland Notified Body, za pružanje sledećih usluga:
* Sertifikacija zavarivača prema EN ISO 9606-1/-2/-3/-4, AD 2000 HP3
* Sertifikacija operatera za zavarivanje EPP, orbitalna, robotom prema EN 14732, AD 2000 HP3
* Elektrootporno zavarivanje prema EN 14554-1

SERTIFIKACIJA OSOBLJA PREMA STANDARDU SRPS EN 1591-4:

TÜV Rheinland lntercert d.o.o je akreditovan za obavljanje poslova sertifikacije osoba prema standardu SRPS ISO/IEC 17024 od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) i to za kategoriju tehničara vijčanih spojeva i odgovornih inženjera kvalifikovanih prema standardu SRPS EN 1591-4.

Sertifikat i obim akreditacije možete da preuzmete u nastavku:
SERTIFIKAT I OBIM AKREDITACIJE

Procedure i prijave za sertifikaciju osoba možete preuzeti sa:
https://www.tuvrheinland.rs/download/

Registar izdatih sertifkata od strane Sertifikacionog tela TUV Rheinland InterCert doo, možete preuzeti sa: https://www.tuvrheinland.rs/download/

SERTIFIKACIJA OSOBLJA PREMA STANDARDU SCC 2001:

Kao internacionalna kompanija za pružanje usluga u oblasti edukacije osoblja, TUV Rheinland prenosi znanja širom sveta. Kvalifikovanu usluga edukacije i sertifikacije osoblja omogućava korisniku da ostane motivisan, kvalifikovan i obučen u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu. Neophodne edukacije i ispiti mogu biti organizovani na srpskom, engleskom, nemačkom ili mađarskom jeziku na za to odgovarajućem mestu, po potrebi i na gradilištu u zemlji ili inostranstvu. Ova usluga akreditovana je od strane nemačkog akreditacionog tela Dakks.

POSLOVI SERTIFIKACIJE PROIZVODNIH POGONA:

SERTIFIKACIJA POGONA ZA ZAVARIVANJE
Sertifikacija proizvodjača daje priliku da se zavareni proizvodi mogu plasirati na domaće i inostrano tržište.

Eksperti TÜV Rheinland Group vrše sertifikaciju pogona za zavarivanje prema sledećim važećim standardima:
* DIN EN ISO 3834-2/-3/-4 – kvalitet zavarenih spojeva
* AD 2000 – Merkblatt HP 0 – proizvodnja posuda pod pritiskom
* DIN EN 15085-2 – odnosi se na izradu delova na železnici
* EN ISO 17660

 

SERTIFIKACIJA PROIZVOĐAČA OPP, ČELINIH KONSTRUKCIJA I MATERIJALA
U okviru našeg sveobuhvatnog servisa postoji nekoliko vrsta sertifikacije proizvođača.

Eksperti TÜV Rheinland Group vrše sertifikaciju proizvođača sledećih grupa proizvoda:
* metalnih konstrukcija prema EN 1090-1/-2/-3 (EXC -1/-2/-3)
* opreme pod pritiskom prema 2014/68/EU
* jednostavnih posuda pod pritiskom prema SPD 2009/105/EC
* materijala prema AD-2000 Merklatt W0 i 2014/68/EU
* izdavanje i overa 3.2 sertifikata prema EN 10204

 

OSTALE USLUGE U OBLASTI INDUSTRIJE
U današnjem svetu trgovine neophodno je ponuditi prave proizvode, u pravom trenutku i u skladu sa tačnim zahtevima i propisima. Sa rastućom globalizacijom, raste i rizik da proizvodi i materijali ne budu isporučeni na vreme i / ili nedostaje ugovoren kvalitet. Istovremeno, poslovni partneri u različitim delovima sveta imaju potrebe za garancijom da su naručene komponente, materijali i oprema uskladjeni sa odredjenim specifikacijama.

TÜV Rheinland Group, kao nezavisna, treća strana, pruža uslugu FAT, FI, PSI itd. i na taj način obezbedjuje isporuku u skladu sa zahtevima. Naša prednost je u mogućnosti pružanja usluga na svim kontinentima, kvalitetno i efikasno. Naše iskustvo stečeno u globalnim projektima lanaca snabdevanja čini nas omiljenim partnerom.

* FAT
* factory inspection
* pre-shipment inspection
* government Inspections and International Trade

·Algeria: Certificate of Conformity (CoC)
·Botswana: Botswana Standard Import Inspection Regulation (SIIR)
·Egypt: Egypt Conformity Assessment GOEIC
·Ethiopia: Ethiopian Certificate of Conformity (CoC)
·Iraq: Pre-Import Inspection, Testing & Certification Program of Goods into the Republic of Iraq (ICIGI)
·Kuwait: Kuwait Conformity Assurance Scheme (KUCAS)
·Saudi Arabia: Certificate of Conformity (CoC)
·Worldwide: Commercial Inspections

* complex technical inspection of investment projects

Kontakt - U OBLASTI INDUSTRIJE I ENERGTIKE


Kristian Farago
Tehnički rukovodilac kontrolnog tela/inspektor
Manager of business filed I01

Telefon: 021 494 430
Mobilni: 063 657 346
Email: krisztian.farago@rs.tuv.com
————————————–
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Augusta Cesarca 18, 21000 Novi Sad
Tel: 021 494 430
Fax: 011 3616 160
Email: info@rs.tuv.com

Bojana Rusić

Sales Manager

Telefon: 011 655 8480
Mobilni: 063 657 126
Emai: bojana.rusic@rs.tuv.com
————————————-
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Email: info@rs.tuv.com