Sertifikacija sistema menadžmenta

Šta je to što Vašu kompaniju izdvaja od drugih: Imate prvoklasni proizvod, efikasan sistem i pružate odličnu uslugu. Uz pomoć nas kao nezavisne organizacije, možete dobiti globalno priznatu potvrdu visokog nivoa standarda poslovanja i time obezbediti osnovu za kontinualno unapređenje i profitabilnost. Ovaj model je primenljiv u malim i srednjim preduzećima, kod preduzetnika, start-up poslovima, kao i u velikim i multinacionalnim kompanijama.

Posao naših eksperata je da  ocenjuju sisteme menadžmenta, IT procese, kao i kompletno poslovanje u skladu sa međunarodno priznatim standardima ili na osnovu individualno razvijenih kritertijuma. 

Kompanije širom sveta veruju u izvrsnu reputaciju TÜV Rheinland-a – sinonima za dokazanu sigurnost, pouzdanost i kvalitet.

Sistemi menadžmenta obuhvataju strukture, procese i resurse neophodne za uspostavljanje politike i ciljeva organizacija, kao i za ostvarivanje tih ciljeva. 

Usluge koje TÜV Rheinland lntercert d.o.o. pruža u okviru sistema menadžmenta obuhvataju, ali se ne ograničavaju, na sledeće oblasti:

· Kvalitet (kontinuarano unapređenje kvaliteta i efikasnosti u svim industrijama) – provere i sertifikacija prema ISO 9001;

·  Hrana i piće (sigurni i visoko kvalitetni proizvodi) – provere i sertifikacija prema ISO 22000, FSSC 22000, HACCP prema zahtevima Codex Alimentarius, IFS, BRC, Global G.A.P i dr;

·  Životna sredina i energija (smanjenje troškova, odgovorno poslovanje i bolji imidž) – provere i sertifikacija prema ISO 14001 i  ISO 50001;

· Bezbednost i zdravlje na rad (sistematična i održiva bezbednost u industriji) – provere i sertifikacija prema OHSAS 18001 i SCC*/SCC**/SCCP/SCP;

· Socijalna održivost i korporativna društvena odgovornost (društvena odgovornost, povoljno radno okruženje i sveobuhvatna zdravstvena zaštita) –  provere prema BSCI, PSCI, ICS i sertifikacija prema SA 8000, SMETA (Sedex) i dr;  više informacija

·   Informacione tehnologije (sigurnost i efektivnost IT procesa) – provere i sertifikacija prema ISO 27001, ISO 20000 i ISO 22301.

 TÜV Rheinland je ocenjen i akreditovan od strane više akreditacionih tela, punopravnih članica IAF-a (Internationaln Accreditational Forum) i naši sertifikati su priznati širom sveta.

Obrasce za aplikaciju i pravila sertifikacije sistema možete preuzeti u našoj sekciji DOWNLOAD.

Kontakt - sertifikacija sistema

Ivana Dimitrijević
Local team leader S01

Telefon: 011 655 84 77
Mobilni: 063 657 069
Emai: ivana.dimitrijevic@rs.tuv.com
————————————-
TUV Rheinland InterCert d.o.o.
Kosovska 10/VI, 11000 Beograd
Tel: 011 3616 156
Email: info@rs.tuv.com